RIL vaikuttaa kansallisesti ja kansainvälisesti

Vuosi 2018 on ollut hieno vuosi. Olemme aloittaneet ROTIn eli Rakennetun omaisuuden tila 2019 -hankkeen valmistelun lähes sadan, erittäin korkeatasoisen asiantuntijan voimin. Iloksemme joukossa on paljon RILiläisiä arvioimassa rakennetun ympäristön tilaa ja sen tulevaisuutta. Jälleen kerran ROTI nostaa esille tärkeitä huomioita, ja lisää ymmärrystä rakennettuun ympäristöön vaikuttavista tekijöistä ja niiden välisistä vuorovaikutuksista.

Meillä on ollut tänä vuonna myös huikea mahdollisuus olla mukana vaikuttamassa EU:n rakennusalalle suuntaamien rahojen painopisteiden määrityksessä. Euroopan rakennusalan teknologia-alustan kutsuttuna asiantuntijana minulla oli kunnia esittää suomalaisen RIL-insinöörin näkemyksiä parlamentin jäsenille. Lisäksi sokerina pohjalla, sain joulukuussa mahdollisuuden olla mukana pääministerin isännöimässä pyöreän pöydän keskustelussa: ”suomalaisia ilmastotekoja – enemmän ja nopeammin”.

Nämä tapaamiset kertovat, että RILin jäsenten pitkäjänteinen työ ammattitaidon kehittämiseksi on luonut meille arvostetun asiantuntijan aseman myös kansainvälisesti.

Viimeistään IPCC:n raportin julkistaminen herätti matti myöhäisetkin reagoimaan ilmastonmuutoksen aiheuttamiin muutoksiin maapallolla. Meillä ei ole enää varaa siihen, että teemme vain vähän. Meillä kaikilla on rakennetun ympäristön ammattilaisina suuri vastuu siitä, minkälaisen tulevaisuuden jätämme lapsillemme. Winston Churchilliä lainaten: “We shape our buildings; thereafter they shape us.”

Kiitos RILiläisille ja yhteistyökumppaneille kuluneesta vuodesta,  tästä on upea jatkaa ensi vuoteen!

 

Miimu Airaksinen, RILin toimitusjohtaja

Kuva: Sami PerttiläTakaisin edelliselle sivulle