RILin hallituksen uudet jäsenet julkistettiin syysliittokokouksessa

RILin syysliittokokouksessa 27.11. valittiin RILin hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle varapuheenjohtaja ja kolme hallituksen jäsentä kaudelle 2019–2021. Vaali toteutettiin neljättä kertaa sähköisenä äänestyksenä. Jäsenillä oli mahdollisuus äänestää myös paikan päällä Säätytalossa ennen syysliittokokouksen alkua. 

Varapuheenjohtajaksi valittiin Mikko Inkala Espoosta ja uusiksi hallituksen jäseniksi Ville Alajoki Espoosta, Tiina Perttula Espoosta ja Pekka Petäjäniemi Ylöjärveltä.

Onnea valituksi tulleille ja kiitos kaikille äänestäneille!

 

Alta voit lukea hallitukseen valittujen taustoja ja vaaliteemat.

 

MIKKO INKALA 
Johtaja
Infra
Pöyry Finland Oy
Syntymävuosi 1971
Kotikunta Espoo

Edustamani toimiala:
Tie-, katu- ja liikennetekniikka 
Pohja- ja maarakennus

Pääasialliset tehtäväalueeni:
Johto ja hallinto
Suunnittelu

Aiempi toimintani RILin piirissä:
Jäsen vuodesta 1990, ROTI (Liikenneverkot) panelisti 2015, 2017, 2019, ehdolla RILin hallitukseen vuonna 2017.

Yli 20 vuoden ammatillinen kokemukseni on monipuolinen: Olen toiminut toisaalta sekä viranomais- että palveluntuottajatehtävissä ja toisaalta sekä investointien että käytön ja ylläpidon tehtävissä infrasektorilla. Tunnen tehtävieni kautta alaa laajasti ja monesta näkökulmasta.

Vaaliteemat:

 • Rakennusalan korkeakoulutuksen houkuttelevuuden parantaminen yläaste- ja lukioikäisten nuorten parissa. Parhaat kyvyt alalle!
 • Yhteistoiminnallisten projektikäytäntöjen ja -mallien kehittäminen. Osapuolten intressit hankkeissa yhdensuuntaisiksi - All win or all lose!
 • Kestävä kehitys ja elinkaariajattelu rakennusalalla. Rakennetun omaisuuden kunnosta pidettävä pitkäjänteisesti huolta, investointihankkeiden ja ylläpidon ympäristövaikutukset ja niiden hallinta suunnittelijan, rakentajan ja materiaalitoimittajan valintaperusteeksi hinnan ja muun osaamisen lisäksi.

 

VILLE ALAJOKI 
Tiimipäällikkö 
Rakennuttamisen yksikkö
Helsingin kaupunki
Syntymävuosi 1974
Kotikunta Espoo

Edustamani toimiala:
Sillanrakennus
Monitoimiala

Pääasialliset tehtäväalueeni:
Johto ja hallinto
Rakennuttaminen, rakennuttajakonsultointi

Aiempi toimintani RILin piirissä:
Sillat ja erikoisrakenteet -tekniikkaryhmän johtoryhmän jäsen 2010–2013, tekniikkaryhmän johtoryhmän puheenjohtaja 2011–2013

Olen työurallani pyrkinyt aina aktiivisesti kehittämään myös alan toimintatapoja, haluan tuoda keskusteluun mukaan julkisen tilaajan monialaisen ymmärryksen ja olla mukana rakentamassa koko rakennetun ympäristön toimialan yhteistyötä.

Vaaliteemat:

 • Digitalisaation tuomassa muutoksessa koko rakennusalan tulee olla mukana aktiivisesti uutta toimintatapaa luomassa, otetaan koko alan yhteistyönä muutos haltuun ja parannetaan tuottavuutta yhteisvoimin säästäen pieniä resurssejamme tärkeisiin tehtäviin – tässä muutoksessa on kyse ihmisistä.
 • Meidän tulee pystyä kertomaan työstämme kansantajuisesti ja avoimesti, viestintä työstämme tulee olemaan osa työtämme eikä sitä voi erottaa kokonaisuudesta – meidän on osattava kuvata haasteet ja kantaa niistä yhdessä vastuu.
 • Uudet tekniikat eivät korvaa substanssiosaamisen tarvetta – perinteinen insinööriosaaminen ei saa kadota, koulutuksen pitää tuottaa riittävä pohja työssä oppimiselle.

 

TIINA PERTTULA 
Kehittämispäällikkö
Ramboll Finland Oy
Syntymävuosi 1978
Kotikunta Espoo

Edustamani toimiala:
Monitoimiala
Alan tiedonsiirron ja tiedonhallinnan standardisointi, digitalisaatio

Pääasialliset tehtäväalueeni:
Tutkimus ja kehitys
IT-tehtävät

Aiempi toimintani RILin piirissä:
Olen toiminut aikoinaan RILin maa- ja pohjarakennusjaoston johtoryhmässä.

Rakennusala digitalisaation on kuuma puheenaihe meillä ja maailmalla ja tässä muutoksessa mukana olo ja muutoksen hallinta ovat keskeisiä tekijöitä alan tuottavuuden parantamisessa ja kiinnostavuuden lisämisessä opiskelijoiden keskuudessa.

Vaaliteemat:

 • Suomalaisen huippuosaamisen korkean arvostuksen varmistaminen kansainvälisillä kentillä.
 • Digitalisaatio vaatii T&K -panostusta tai jäämme jälkeen alan kansainvälisestä kehityksestä
 • Osaamisen varmistaminen ja tulevaisuuden osaamistarpeisiin varautuminen.

 

PEKKA PETÄJÄNIEMI 
Johtaja
Projektien toteutus
Liikennevirasto
Syntymävuosi 1961
Kotikunta Ylöjärvi

Edustamani toimiala:
Tie-, katu- ja liikennetekniikka
Infrarakentaminen

Pääasialliset tehtäväalueeni:
Johto ja hallinto
Rakennuttaminen ja rakennuttajakonsultointi

Aiempi toimintani RILin piirissä:
Olen ollut usean vuoden ajan luennoitsijana RILin järjestämissä koulutuksissa.

Minulla on aiempaa hallituskokemusta sekä MANK ry:n että RAKLIn osalta. Molemmissa olen ollut mukana laatimassa yhdistykselle tarkennettua strategiaa. Olen ollut laajasti kehittämässä ja käyttöön ottamassa koko rakennusalan tuottavuutta parantavia, kansainvälisestikin positiivista huomiota herättäviä yhteistyömenettelyjä.

Vaaliteemat:

 • Huolehditaan rakennusalan kiinnostavuudesta nuorten parissa. Tämä edellyttää koulutuksen laajuuden ja laadun varmistamista sekä koko alan profiilin nostoa. Tähän kuuluu myös modernin informaatioteknologian laaja-alainen hyödyntäminen hankkeiden kaikissa vaiheissa.
 • Annetaan nuorille insinööreille mahdollisuus. Erityisesti julkisten tilaajien pitää jo tarjousvaiheessa edellyttää hankkeissa mestari-kisälli -rooleja – vaikka se hetkellisesti saattaisikin aiheuttaa kustannuksia.
 • Pidetään huoli päättäjien informoimisesta asiallisella ja faktapohjaisella tiedolla rakentamisen yhteiskunnalisista vaikutuksista.


Takaisin edelliselle sivulle