RILin Kesätyökyselyn tulokset julkaistu

RIL kartoitti kyselyllään rakennetun ympäristön alan opiskelijoiden kokemuksia kesätöihin liittyen. Merkittävin ero vuoden takaisen kyselyn tuloksiin koski sukupuolten välistä palkkaeroa.

RIL toteutti nuorille jäsenilleen jälleen tänä syksynä kesätyökyselyn. Kuten edellisinä vuosina, yli 60 prosenttia nuorista oli opintojaan sivuavissa töissä. Reilut 20 prosenttia teki muita kuin oman alan töitä, ja viisi prosenttia vastanneista jäi hakemisesta huolimatta ilman töitä.

Yleisesti keskipalkat nousivat edellisvuodesta. Keskimäärin rakennetun ympäristön alan teekkari tienasi kesällä 2023 kuukaudessa 2450 euroa, joka on yli neljä prosenttia enemmän kuin kesällä 2022. Kohonneista elinkustannuksista huolimatta tämä heijastui positiivisesti myös palkkatyytyväisyyteen.

Huolestuttavana voidaan pitää takapakkia sukupuolten välisen palkkaeron kehityksessä. Siinä missä vuosi aiemmin ero palkoissa sukupuolten kesken oli vain 0,5 prosenttia, tienasivat miehet oman alan kesätöissä tänä vuonna yli kymmenen prosenttia naisia enemmän.

Teekkarit viihtyivät kesätöissään hyvin. Työilmapiirille annettiin keskimäärin arvosana 4,12/5 ja työtehtäviinsä vähintään tyytyväisiä oli 73 prosenttia vastaajista. Yleisimmät ongelmat ilmenivät puutteelliseksi koetussa perehdytyksessä tai ohjauksessa.

32 prosenttia vastaajista kertoi jatkaneensa työskentelyä kesätyöpaikassaan syksyllä 2023 osa-aikaisina ja viisi prosenttia kokoaikaisina työntekijöinä. Syinä töiden jatkamiselle esiintyvät taloudelliset paineet ja halu pitää ”jalkaa oven välissä” tulevaisuuden uranäkymiä ajatellen. Muutenkin opiskelijat pitävät työpaikoistaan tiukasti kiinni, sillä lomautukset ja alan taloudellinen tilanne huolestuttaa monia.

Teekkarit saivat nimetä kolme houkuttelevinta ja kiinnostavinta työnantajaa. Kiinnostavimmiksi työnantajiksi nousivat tänä vuonna AFRY ja Ramboll. Näiden lisäksi suosituimpien työnantajien joukossa olivat myös A-insinöörit ja Sweco.

Taustaa:

  • RIL toteutti nuorille jäsenilleen kesätyökyselyn syys-lokakuussa 2023
  • Kyselyn tavoitteena on kerätä tietoa rakennetun ympäristön alan teekkareilta kesätöistä, työtehtävistä ja palkkauksesta.
  • Vastauksia saatiin 303, joista kolme neljäsosaa opiskeli Tampereen tai Oulun yliopistoissa, vajaa neljännes Aalto-yliopistossa ja 5 % LUT-yliopistossa.
  • Tänä vuonna saatiin ensimmäistä kertaa vastauksia myös kansainvälisiltä opiskelijoilta.

Kyselyn tulokset löytyvät kootusti RILin jäsensivuilta, kohdasta Palkat ja palkkatilastot.Takaisin edelliselle sivulle