Julkaisut

RILin kuormituksia käsittelevä eurokoodiohje RIL 201-2 päivitetty

RIL 201-2-2017 Suunnitteluperusteet ja rakenteiden kuormat. Eurokoodi

RIL on vuodesta 2007 laatinut eurokoodiohjeita käsittävän kirjasarjan (RIL 201 - 207), jonka tarkoituksena on saattaa käyttäjäystävällisessä ja tiiviissä muodossa yhteinen eurooppalainen suunnittelujärjestelmä suomalaisten asiantuntijoiden käyttöön. Suunnittelua helpottavia tärkeitä täydentäviä ohjeita on lisätty.

Eurokoodit ovat 17.6.2014 annetun ympäristöministeriön asetuksen mukaan Suomessa ensisijainen kantavien rakenteiden suunnittelujärjestelmä. Kantaviin rakenteisiin liittyvät lait ja asetukset sekä eurokoodien kansalliset valinnat (liitteet) ympäristöministeriön ohjeineen on kerätty rakentamis­määräyskokoelman osaan ”Rakenteiden lujuus ja vakaus”, joka on otettu käyttöön 1.1.2017 alkaen.

RIL 201-ohjeet käsittävät suunnitteluperusteita ja kuormituksia. RIL 201-2-2017 korvaa edellisen ohjeen RIL 201-2-2011 ja perustuu em. rakennusmääräyskokoelman osaan sekä tehtyihin standardimuutoksiin. Tässä ohjeessa on lyhennetty ja tiivistetty alkuperäisten eurokoodistandardien sisältöä luettavuuden ja helpomman käsiteltävyyden aikaansaamiseksi. Kirjassa käsitellään seuraavia standardeja:

    EN 19911-2 (palokuormat)
    EN 19911-5 (lämpötila)
    EN 19911-6 (toteuttamisen aikaiset kuormat)
    EN 19911-7 (onnettomuuskuormat)
    EN 19913 (nosturit ja muut kuormat) ja
    EN 19914 (siilot ja säiliöt)

Kansallisessa liitteessä (National Annex) tehdyt Suomea koskevat valinnat on suoraan sisällytetty ohjeen tekstiin ja kaavoihin.

Ohjeen sisältö on rajattu siten, että se muodostaa kokonaisuuden käytettäväksi talonrakenteiden suunnittelussa Suomessa tehtäviin kohteisiin. Ohje perustuu painatushetkellä (syksy 2017) käytössä oleviin käännöksiin ja siinä on huomioitu tähän mennessä ilmoitetut korjaukset. EN-standardeihin liittyvät muutokset ja korjaukset, ks. www.eurocodes.fi.

Standardia EN 1991-1-7 (onnettomuuskuormat) on käsitelty kattavasti ohjeessa RIL 201-4-2017 Rakenteiden vaurionsietokyvyn varmistaminen onnettomuustilanteessa.


Julkaisujen tiedot:

RIL 201-2-2017 Suunnitteluperusteet ja rakenteiden kuormat. Eurokoodit EN 1991-1-2, EN 1991-1-5, EN 1991-1-6, EN 1991-1-7, EN 1991-3 ja 1991-4 suunnittelu. 193 sivua. Hinta 92 euroa.Takaisin edelliselle sivulle