Blogi

ROTI – alamme tärkeä viestikapula

ROTI-raportin tavoitteena on nostaa esille alan yhteinen näkemys maamme rakennetun omaisuuden tilasta ja sen kehityksen suuntaviivoista. Pian starttaa ROTIn seitsemäs kierros – uusin raportti julkistetaan maaliskuussa 2019.

Vuosien varrella rakennetun omaisuuden tilaa on tarkasteltu yhteensä satojen asiantuntijoiden voimin. Faktat on nostettu esille erilaisten taustaselvitysten ja kyselyiden avulla. Vuodesta 2009 alkaen rakennetun omaisuuden tilalle on annettu myös kouluarvosanat. Käyrä on pysytellyt jokaisella kierroksella, kaikilla osa-alueilla numeroiden seitsemän ja kahdeksan tuntumassa. Rakennetun omaisuuden tila on siis ollut tyydyttävällä tasolla niin rakennusten, liikenneverkkojen, yhdyskuntatekniikan kuin koulutuksen ja kehityksenkin osalta. Sama pätee digitaalisiin ratkaisuihin, arkkitehtuuriin, muotoiluun ja taiteeseen.

Arvosanojen lisäksi ROTIn merkitys alan yhteisenä tietoväylänä on suuri. Raportti kertoo puolueettomasti rakennetun omaisuuden tilasta ja pyrkii osoittamaan niin päätöksentekijöille, asiantuntijoille kuin suurelle yleisöllekin sen suurimmat kehitystarpeet. ROTIssa kiteytettyjä tunnuslukuja ja yhteenvetoja on hyödynnetty ministeriöissä, eduskunnassa, lukuisissa yrityksissä ja organisaatioissa. ROTIn myötä on lanseerattu myös muun muassa määritelmä korjausvelka.

Vuoden 2011 ROTI-raportissa esitettiin seuraavat skenaariot vuodelle 2020. Ohessa on omat arvioni niiden toteutumisesta kuluvaan syksyyn mennessä.

  1. Skenaario: Tilat ja niihin liittyvät palvelut ovat keskeinen kilpailutekijä asumisessa, työn teossa ja vapaa-ajalla. > Arvio toteutumisesta: Tilojen käyttö on taloustilanteen ajamana varmasti tehostunut, sen sijaan palvelut erityisesti asumisen ympärille ovat vielä kehittymässä täyteen mittaansa.
  2. Skenaario: Älyliikenne, digitaalisuus ja energiansäästö ohjaavat liikkumisen kehitystä. > Arvio toteutumisesta: Energia-teema on ollut vahvasti mukana liikkumisen kehityksessä muun muassa verotuksen kautta. Älyliikenteen ja digitaalisuudenkin osalta on edetty, mutta uskon, että paljon on vielä saavutettavissa.
  3. Skenaario: Uusia palvelulaajuuksia ja rahoitusmalleja on otettu monipuolisesti käyttöön. > Arvio toteutumisesta: Elinkaari-hankkeet ovat yleistyneet talonrakentamisessa, muuten kehitys olisi voinut olla ripeämpääkin.
  4. Skenaario: Suomessa on saavutettu säästöjä, maailmalla samanaikaisesti menestystä. > Arvio toteutumisesta: Suomi on polkenut korkeintaan samaa tahtia muun maailman kanssa tai jäänyt heikon taloussuhdanteen aikana jopa jälkeen.
  5. Skenaario: Suomessa toimii viisi rakennetun ympäristön kansainvälistä huippututkimusryhmää. > Arvio toteutumisesta: Tutkimusryhmien maailmanlaajuinen tunnettuus kasvaa toivottavasti lähitulevaisuudessa.

Odotan mielenkiinnolla uutta ROTI-raporttia ja ”virallisia” vastauksia edellä mainittuihin kysymyksiin. Kokonaisuudessaan ROTI 2019 sisältää aiempaa enemmän muun muassa kansainvälistä vertailua, analyysiä tulevaisuuden potentiaalista sekä kaupungistumisen vaikutuksia rakentamiseen sekä maa- että kaupunkiseuduilla.

 

Timo Kohtamäki
RILin puheenjohtaja

Kuva: Katri LehtolaTakaisin edelliselle sivulle