Suunnitteluperusteet ja rakenteiden kuormat. RIL 201-1-2017

Uusien määräysten mukainen ohje ilmestynyt. Tilaa julkaisu kirjakaupastamme.

Eurokoodit EN 1990, EN 1991-1-1, EN 1991-1-3 ja EN 1991-1-4.

Eurokoodit ovat 17.6.2014 annetun ympäristöministeriön asetuksen mukaan Suomessa ensisijainen kantavien rakenteiden suunnittelujärjestelmä. Kantaviin rakenteisiin liittyvät lait ja asetukset sekä eurokoodien kansalliset valinnat (liitteet) ympäristöministeriön ohjeineen on kerätty rakentamismääräyskokoelman osaan ”Rakenteiden lujuus ja vakaus”, joka on otettu käyttöön 1.1.2017 alkaen.

RIL on vuodesta 2007 laatinut eurokoodiohjeita käsittävän kirjasarjan (RIL 201-207), jonka tarkoituksena on saattaa käyttäjäystävällisessä ja tiiviissä muodossa yhteinen eurooppalainen suunnittelujärjestelmä suomalaisten asiantuntijoiden käyttöön. Suunnittelua helpottavia täydentäviä ohjeita on tarpeen mukaan lisätty.

RIL 201-ohjeet käsittävät suunnitteluperusteita ja kuormituksia.  RIL 201-1-2017 korvaa edellisen ohjeen RIL 201-1-2011 ja perustuu em. rakennusmääräyskokoelman osaan sekä tehtyihin standardimuutoksiin. Ohje kattaa standardit SFS-EN 1990 (suunnitteluperusteet), SFS-EN 1991-1-1 (painot ja hyötykuormat), SFS-EN 1991-1-3 (lumikuorma) ja SFS-EN 1991-1-4 (tuuli) sekä niiden kansalliset liitteet. Em. rakentamismääräyskokoelman osan säädösperusta (lait ja asetukset ympäristöministeriön ohjeineen) on julkaisun liitteenä.Takaisin edelliselle sivulle