Teekkari, muista vastata opintokyselyyn!

Opintokyselyn tavoitteena on kartoittaa RILin jäsenten kokemuksia opinnoista, opetusmenetelmistä ja niiden vastaavuudesta työelämän tarpeisiin. Kysymykset on kirjoitettu tällä hetkellä opiskelevien näkökulmasta, mutta jo valmistuneet voivat vastata niihin oman opiskeluaikansa pohjalta. 

Kyselyn tulokset koostetaan RILin jäsenten sekä yhteistyökumppaneiden käyttöön.

Kysely on avoinna 2.5.2018 asti. Takaisin edelliselle sivulle