Tuomas Särkilahden blogi: RIL:llä on mahdollisuuksia vaikuttaa – käytetään niitä!

Kolmen vuoden ajan minulla on ollut mahdollisuus tarkastella rakennusalan ja yhteiskunnan tilaa paitsi rakennusliikkeen toimitusjohtajan, myös RIL:n puheenjohtajan näkökulmasta. Ensimmäisessä RIL:n blogissani sivusin muun muassa rakennetun ympäristön korjausvelkaa, infrainvestointien lyhytjänteisyyttä ja rakennusinsinöörien koulutuksen tilaa muuttuvassa rakennusalan kentässä. Kaikki nämä asiat ovat edelleen ajankohtaisia ja RIL:n agendan keskiössä.

 

Kolme vuotta sitten ihmettelin, millä taivaasta tipahtavalla rahalla julkisia hankkeita rakennetaan. Rakennusalan tilanne on sittemmin muuttunut yllättävänkin valoisaksi kiitos sekä yksityisten että julkisten hankkeiden, mikä näkyy myös siinä, että rakennusalan diplomi-insinöörien työtilanne on hyvä.

 

ROTI-brändin tunnettuutta kannattaa edelleen rakentaa

 

Olen saanut huomata, että suinkaan kaikki RIL:n tekemä vaikuttamistyö ei ole kovaäänistä tai tapahdu tiedotusvälineissä, mutta se jättää silti jälkensä. Silti olen sitä mieltä, että RIL:n jäsenistön laaja-alainen osaaminen ja asiantuntemus pitäisi saada vielä aikaisempaa laajemmin käyttöön vaikkapa rakentamisen terveellisyyteen ja turvallisuuteen sekä sisäilmaan liittyvissä kysymyksissä.

 

RIL:n vaikuttamistyön tunnetuin ja arvokkain brändi on kahden vuoden välein toteutettava Rakennetun ympäristön tilaa koskeva asiantuntija-arvio ROTI. Sitä varten tehdylle työlle on valtava tarve myös jatkossa, ja se on todella tehokas tapa saada aiheita nostettua erilaisille agendoille. Toivon, että mahdollisimman moni järjestömme jäsen voi jatkossakin osallistua ROTI-työhön ja tuoda sitä kautta osaamistaan ei pelkästään rakennusalan, vaan koko yhteiskunnan hyväksi.

 

Aktiivinen osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun on tarpeen 

 

RIL:n jäsenkunnalta toivon yleisestikin lisää aktiivisuutta keskusteluihin osallistumisessa ja siinä, että teemme rakennusalasta yhä vastuullisemman. Alan maine paranee vain sillä, että saamme jatkuvasti aikaan enemmän hyvin toteutettuja laadukkaita projekteja kuin niitä, joissa kaikki ei mene kuin pitäisi – ja myös kerromme onnistumisista.

 

Digitalisaation mukanaan tuomista muutoksista olen kirjoittanut useasti. Aihe kiehtoo minua muun muassa sen vuoksi, että alamme on iso ja merkittävä toimiala: jos ja kun löydämme hyviä digitaalisia ratkaisuja, voimme myös ottaa näitä käyttöön laajalla skaalalla. Tässä on upeita mahdollisuuksia alan yrityksille palvella asiakkaita, kehittää liiketoimintaa sekä RIL:lle linjata koulutus- ja julkaisutoimintaa vastaamaan digitalisaation synnyttämiin tarpeisiin.

 

RIL:n puheenjohtajan tehtävä on tuonut itselleni paljon erilaista näkemystä kuin oma arkityöni. Olen saanut käydä hienoja keskusteluja sekä RIL:n jäsenistön että toimiston väen kanssa – suuri kiitos siitä kaikille teille! Nähdään jatkossakin.

 

Tuomas Särkilahti
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:n hallituksen puheenjohtajaTakaisin edelliselle sivulle