Uudistettu paalutusohje PO-2016 ilmestynyt

RIL 254-2016 Paalutusohje 2016 -julkaisua käytetään yhdessä ympäristöministeriön uuden kantavien rakenteiden rakentamismääräyskokoelman ja eurokoodijärjestelmän kanssa. RIL on julkaissut kuormitusperusteita ja kuormituksia sekä eri materiaaleja ja geotekniikkaa koskevia eurokoodien suunnitteluohjeita (RIL 201…207).

Paalutusohjeen v. 2016 päivityksen keskeiset muutokset ja lisäykset koskevat suunnittelun osalta paalutusalustaa ja teräsbetonipaalujen mitoitusta. Lisäksi suunnittelijoille, paalutustyön suorittajalle, työnjohdolle, paalutuskalustolle ja paalujen tuotehyväksynnälle on esitetty ohjeessa uusia vaatimuksia. Uusi ohje korvaa PO-2011-julkaisun ja se otetaan käyttöön välittömästi.

Paalutusohjeen osassa 1 käsitellään suunnittelun perusteita. Eri paalutyypeille on pyritty esittämään mahdollisimman yhtenäiset, toiminnalliset laatuvaatimukset. Tällä pyritään edistämään erityisesti tuotekehitystä. Osassa 2 esitetään paalutuksen toteutuksen laatuvaatimukset ja suunnittelun paalutyyppikohtaiset ohjeet.

RIL 254-2016 Paalutusohje 2016 on toteutettu Suomen Geoteknillisen Yhdistyksen ja Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:n toimeksiannosta yhteistyössä paaluvalmistajien, suunnittelijoiden, tutkimuslaitosten, urakoitsijoiden sekä rakennuttajien kanssa.

Ohjeen pääkirjoittajana on toiminut Teemu Riihimäki. Asiantuntijoina työhön ovat osallistuneet SGY:n paalutustoimikunnasta Juha Auvinen, Jukka Haavisto, Ari Kivistö, Petri Koivunen, Reijo Mustonen, Antti Perälä, Tarmo Tarkkio, Veli-Matti Uotinen ja Juha Valjus. RILin puolesta julkaisuprojektista on vastannut Gunnar Åström.

***
Ohjeen arvostelukappaleiden tilaukset:
Henriikka Hellström, RIL, 040 554 8857, henriikka.hellstrom@ril.fi

Lisätiedot:
Teemu Riihimäki, tekninen asiantuntija, Inspecta Oy, 050 373 5333, teemu.riihimaki@inspecta.com
Gunnar Åström, tekninen johtaja, RIL, gsm 040 514 4823, gunnar.astrom@ril.fi

Julkaisun tiedot:
RIL 254-2016 Paalutusohje 2016. PO-2016. Osa 1: Suunnittelun perusteet. Osa 2: Paalutusohje. 296 sivua. Hinta 139 euroa.

Myynti:
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, Lapinlahdenkatu 1 B, 00180 Helsinki, www.ril.fi/Kirjakauppa, jaana.henell@ril.fi, puh. 0207 120 606/ Jaana Henell

 

 Takaisin edelliselle sivulle