Julkaisut

Uusi RIL-ohje asuinkiinteistöä kehittävään linjasaneeraukseen

Linjasaneeraus on taloyhtiölle suuri investointi ja haaste, mutta myös mahdollisuus uudistaa ja parantaa rakennuksen toimivuutta laajemmin ja sitä kautta edistää asumisviihtyvyyttä. RILin juuri julkaisema uusi ohje RIL 268-2017 Asuinkiinteistöä kehittävä linjasaneeraus on kattava tietopaketti linjasaneerauksen kaikille osapuolille, erityisesti kiinteistön kehittämisen näkökulmalta.

Vesi- ja viemärilinjojen saneerauksen yhteydessä on mahdollista kohtuullisella lisäpanostuksella edistää energiatehokuutta, tilojen toimivuutta ja ottaa käyttöön uusia tietoteknisen kehityksen ja digitalisoitumisen luomia mahdollisuuksia. ”Älykkäät” järjestelmät rakennusautomaation ohjaamana voivat antaa rakennukselle uusia ominaisuuksia, jotka edistävät muun muassa energiatehokkuutta, viihtyisyyttä, toimivuutta ja turvallisuutta sekä nostavat rakennuksen arvoa.

Ohje kuvaa linjasaneeraushankkeen läpivientiä kehittävällä näkökulmalla. Perinteisten ratkaisujen ja toimintatapojen rinnalla on esitetty, miten hankkeessa voidaan hallitusti suunnitella ja toteuttaa muun muassa ”älyrakennuksen” piirteitä ja muita asukkaita hyödyntäviä uusia ominaisuuksia. Julkaisussa korostetaan taloyhtiön strategian luomisen tärkeyttä hankkeen lähtökohtana. Laaja esimerkkikokoelma kuvaa toteutuneita hankkeita ja toimintamalleja.

Julkaisun ovat laatineet tekn. tri. Eino Rantala (Ekosto Oy, päätoimittaja ja pääkirjoittaja) ja tekninen johtaja Gunnar Åström (RIL). Alan yritysedustajista koostuva ohjausryhmä on antanut tärkeän panoksen kirjoitustyön toteuttamisessa.

***

Ohjeen arvostelukappaleiden tilaukset:
Henriikka Hellström, RIL, 040 554 8857, henriikka.hellstrom(at)ril.fi

Lisätiedot:

Eino Rantala, tekn.tri, Ekosto Oy, 0400 410 835, eino.rantala(at)ekosto.fi
Gunnar Åström, tekninen johtaja, RIL, 040 514 4823, gunnar.astrom(at)ril.fi

 

Julkaisujen tiedot:

RIL 268-2017 Asuinkiinteistöä kehittävä linjasaneeraus. Strategia, suunnittelu ja toteutus. Hinta 69 euroa.

Myynti: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, Lapinlahdenkatu 1 B, 00180 Helsinki, www.ril.fi/Kirjakauppa, jaana.henell(at)ril.fi,
puh. 0207 120 606/Jaana HenellTakaisin edelliselle sivulle