Julkaisut

Uusi RIL-ohje rakenteiden jatkuvan sortuman estämiseksi

Uusi RIL-ohje rakenteiden jatkuvan sortuman estämiseksi

Yksittäisten rakenneosien ja liitosten kantavuuden menetys ei välttämättä ole katastrofaalista, mikäli vaurio pysyy paikallisena. Erittäin vakavia seuraamuksia voi syntyä, kun ns. rakenteiden jatkuva sortuma käynnistyy. Uusi RIL-ohje RIL 201-4 Rakenteiden vaurionsietokyvyn varmistaminen onnettomuustilanteessa määrittelee alalle yhteisiä pelisääntöjä rakenteiden vaurionsietokyvyn ja jatkuvan sortuman eston hallinnalle – sekä suunnittelussa että toteutuksessa.

Yksittäisten rakenneosien ja liitosten kantavuuden menetys ei välttämättä ole katastrofaalista, mikäli vaurio pysyy paikallisena. Erittäin vakavia seuraamuksia voi syntyä, kun ns. rakenteiden jatkuva sortuma käynnistyy. Uusi RIL-ohje RIL 201-4 Rakenteiden vaurionsietokyvyn varmistaminen onnettomuustilanteessa määrittelee alalle yhteisiä pelisääntöjä rakenteiden vaurionsietokyvyn ja jatkuvan sortuman eston hallinnalle – sekä suunnittelussa että toteutuksessa.

2000-luvulla tapahtuneiden kattosortumien onnettomuustutkinta on osoittanut, että jatkuvan sortuman taustalla voi olla sekä suunnittelu- ja toteutusvirhe että rakenteen heikkeneminen iän myötä – usein näiden yhdistelmä. Taustalla voi olla myös puutteita rakennuttamisprosessissa.

Merkittävä syy laajoihin kattosortumiin on usein ollut, että suunnittelussa ei ole otettu riittävästi huomioon paikallisen vaurion aiheuttamaa ennakoimatonta onnettomuus-kuormitustilannetta, vaikka määräykset ja ohjeet näin edellyttävät. Suunnittelukäytännön kehittämiseksi onkin tältä osin ollut suuri tarve lisäohjeistukselle. Onnettomuustutkintalautakunta on monessa tutkintaraportissa todennut tällaisen ohjeen tarpeen.

Uusi julkaisu kuvaa rakenteiden vaurionsietokykyä ja vaurion rajoittamista onnettomuus-tilanteessa ilmiönä sekä antaa konkreettisia suunnitteluohjeita näiden asioiden hallitsemiseksi. Ohjeessa käsitellään betoni-, teräs- ja puurunkoja. Ohje perustuu uuteen rakentamismääräys-kokoelmaan osaan ”Rakenteiden lujuus ja vakaus” ja eurokoodijärjestelmään, erityisesti standardiin SFS-EN 1991-1-7 Onnettomuuskuormat ja sen kansalliseen liitteeseen.

Ohjeen suunnittelu- ja toteutusprosessikuvauksessa todetaan, että vaurionsietokykyyn liittyvät vaatimukset tulee ottaa riittävän ajoissa huomioon rakenteiden suunnittelussa. Lisäksi korostetaan eri suunnittelijoiden yhteistyötä sekä tiedonkulun tärkeyttä rakennuttamisen, suunnittelun ja toteutuksen välillä.

Ohjeen ovat kirjoittaneet Tapio Leino (päätoimittaja ja pääkirjoittaja), Gunnar Åström ja Tero Lahtela ja ohjannut laaja asiantuntijaryhmä. Ohjetta ovat rahoittaneet ympäristöministeriö, puutuote-, betoni- ja teräsrakenneteollisuus sekä SKOL ry.

***
Lisätiedot:

Tapio Leino, 040 5832821, tapio_leino@hotmail.com
Gunnar Åström, tekninen johtaja, RIL, 040 514 4823, gunnar.astrom@ril.fi

Julkaisujen tiedot:

RIL 201-4 Rakenteiden vaurionsietokyvyn varmistaminen onnettomuustilanteessa. 166 sivua. Hinta 74 euroa.

Myynti: 

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, Lapinlahdenkatu 1 B, 00180 Helsinki, www.ril.fi/Kirjakauppa, jaana.henell@ril.fi, puh. 0207 120 606/ Jaana HenellTakaisin edelliselle sivulle