Vuoden silta 2017 -tunnustuspalkinto Isoisänsillalle

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin myöntämän tunnustuksen saaja on Helsingin kaupungin tilaama, Suomen pitkäjänteisin kevyen liikenteen silta, Isoisänsilta. Sen pääsuunnittelijana on toiminut Pontek Oy ja pääurakoitsijana Kreate Oy.

RIL haluaa nostaa kilpailulla sillansuunnittelun tasoa maassamme sekä kiinnittää erityishuomiota sillan hyvään ulkonäköön ja sen sopivuuteen ympäristöönsä.

”Vuoden 2017 kilpailussa etsittiin kohteita, joissa oli käytetty digitaalisia keinoja laajamittaisesti ja innovatiivisesti, kuten tietomallintamista koko suunnittelu- ja rakentamisprosessin ajan sekä sähköisiä kommunikointimenetelmiä”, Liikenneviraston Taitorakenneyksikön projektipäällikkö Timo Tirkkonen, tuomariston puheenjohtaja kertoo.

Isoisänsilta Helsingissä on rakennettu jännemitaltaan 144 metrin pituisena Kalasataman ja Mustikkamaan välille. Kevyen liikenteen silta on tyypiltään teräksisen kaarisillan ja Langer-palkkisillan yhdistelmä. ”Silta on näyttävä ja komeasti toteutettu kohde paraatipaikalla ja esteettisesti erittäin onnistunut. Sillan vaativan geometrian toteuttaminen on vaatinut erityistä kyvykkyyttä kaikilta osapuolilta”, Tirkkonen sanoo.

Isoisänsillan suunnittelussa, rakentamisessa sekä projektin hallinnassa on käytetty digitaalisia keinoja laajasti kilpailun tarkoittamalla tavalla. Keskeistä on ollut tietomallin käyttö. Sitä on hyödynnetty suunnittelijoiden välisessä yhteistyössä sekä toteuttamisen osalta mm. aikataulusuunnittelussa, työmaakokouksissa sekä toteumatiedon dokumentoinnissa ja laadunvarmistuksessa. Mallipohjaista tiedonsiirtoa on käytetty myös kilpailutuksessa ja määrälaskennassa. Työmailla on lisäksi sovellettu mobiilitekniikkaa.

Kunniamaininnan kilpailussa sai Fortum Power and Heat Oy:n tilaama Imatrankosken voimalaitoksen säännöstelypadon silta, joka on rakennettu vanhaan suojeltuun voimalaitosympäristöön. Sillassa on hyödynnetty kiitettävästi mallintamista sekä suunnittelu- että rakennusvaiheissa. Silta on viisiaukkoinen liittorakenteinen silta ja sen tukina toimivat vanhat patopilarit. Pääsuunnittelijana toimi Sweco Rakennetekniikka Oy ja urakoitsijana Destia Oy.

Lisätietoja:
Timo Tirkkonen, tuomariston puheenjohtaja, Liikennevirasto, p. 0400 465 294, timo.tirkkonen@liikennevirasto.fi

Haastattelu- ja kuvapyynnöt: Henriikka Hellström, RIL, p. 040 554 8857, henriikka.hellstrom@ril.fiTakaisin edelliselle sivulle