Vuoden silta 2018 -kilpailu on avattu!

RILin sillat ja erikoisrakenteet -tekniikkaryhmä hakee ehdotuksia Vuoden silta 2018 -kilpailuun. Tunnustuspalkinnon jakamisella halutaan nostaa siltasuunnittelun ja -rakentamisen tasoa ja arvostusta maassamme.

Vuoden silta 2018 -kilpailuun voi ehdottaa siltojen uudis- ja korjausrakentamiskohteita, joissa on onnistuneesti toteutettu sillan uusiminen, vahvistaminen tai monitorointi vaihtoehtoisina toimenpiteinä tai näiden yhdistelminä. Mainitut menetelmät ovat usein vaihtoehtoisia erityisesti kantavuudeltaan puutteellisen sillan tilaa parannettaessa. Hankkeiden on pitänyt valmistua jaksolla 2013…2017.

Tunnustuspalkinto annetaan kohteelle, joka edustaa korkealuokkaista ja laadukasta suomalaista siltasuunnittelu- ja sillanrakennusosaamista sekä on merkittävästi edistänyt siltakulttuuria maassamme. Tunnustuksen kohdetta valittaessa kiinnitetään erityisesti huomiota mm. sen esteettisiin, ekologisiin, teknisiin ja taloudellisiin ansioihin sekä suunnittelun ja rakentamisen innovatiivisuuteen.

Valitulle ratkaisulle on tärkeä löytyä kohdekohtaiset perusteet. Kohteessa tulee olla huomioitu ratkaisun kokonaistaloudellisuus vallitsevissa taloudellisissa raameissa, mutta myös vanhan rakenteen arvo huomioiden muun muassa siltapaikan maisemalliset ja historialliset näkökulmat.

Ehdotukset palkittaviksi kohteiksi tulee toimittaa viimeistään 15.1.2018 tästä linkistä.

Lisää kilpailusta, säännöt ja edellisten vuosien voittajat löydät kilpailun sivulta.Takaisin edelliselle sivulle