PALKAT JA PALKKATILASTOT

RIL toteuttaa vuosittain yhteistyössä Tekniikan Akateemisten Liitto TEKin kanssa diplomi-insinöörien työmarkkinatutkimuksen. Kysely lähetetään kaikille RILin valmistuneille työikäisille jäsenille.

Kyselyn avulla seurataan diplomi-insinöörien työtilannetta ja palkkakehitystä.

Vuoden 2017 palkkatutkimuksen tuloksiin pääset tutustumaan tästä

Vuoden 2018 palkkatutkimuksen tulokset julkistetaan kevään 2019 aikana.

 

TEEKKARIPALKKASUOSITUS

RIL tarjoaa opiskelijajäsenilleen tietoa ajantasaisista harjoittelu ja diplomityöpalkkaksuosituksista.


TEEKKARIN HARJOITTELU- JA DIPLOMITYÖPALKKASUOSITUS 2019

RILin harjoittelijapalkkasuositus vuodelle 2019 on oheisen taulukon mukainen. Suositus noudattaa Tekniikan Akateemisten Liitto TEKin suositusta.
 

Opintopisteet / Peruspalkka euroa/kk

45- / 2 100 €/kk

90- / 2 210 €/kk

135- / 2 280 €/kk

180- / 2 380 €/kk

225- / 2 510 €/kk

Aiempi ammatillinen kokemus, työskentely lukukausien aikana, työskentelyvalmiutta parantavat lisäopinnot ja työtehtävän vaativuus kannattaa ottaa huomioon palkkapyyntöä esittäessä. Pääkaupunkiseudulla palkkataso on noin kuusi prosenttia muuta maata korkeampi. Tuntipalkka saadaan jakamalla yo. suosituspalkka 158:lla.

Diplomityöpalkkasuositus vuodelle 2019 on 2 630 euroa/kk. Mikäli henkilö hoitaa diplomityön ohella muita tehtäviä, on ne otettava huomioon palkkaa nostavana tekijänä.