PALKAT JA PALKKATILASTOT

RIL toteuttaa vuosittain yhteistyössä Tekniikan Akateemisten Liitto TEKin kanssa diplomi-insinöörien työmarkkinatutkimuksen. Kysely lähetetään kaikille RILin valmistuneille työikäisille jäsenille.

Kyselyn avulla seurataan diplomi-insinöörien työtilannetta ja palkkakehitystä.

Palkkatutkimusten tulokset ovat nähtävillä Jäsensivuilla.

TEEKKARIPALKKASUOSITUS

RIL tarjoaa opiskelijajäsenilleen tietoa ajantasaisista harjoittelu- ja diplomityöpalkkaksuosituksista. Vuoden 2020 teekkaripalkkasuositus löytyy Jäsensivuilta.

KESÄTYÖPALKAT

RIL toteuttaa vuosittain kesätyökyselyn, jossa kysytään myös kesätyöpalkkaa. RILin kesätyökyselyiden tulokset löytyvät Jäsensivuilta.