PALKAT JA PALKKATILASTOT

RIL toteuttaa vuosittain yhteistyössä Tekniikan Akateemisten Liitto TEKin kanssa diplomi-insinöörien työmarkkinatutkimuksen. Kysely lähetetään kaikille RILin valmistuneille työikäisille jäsenille.

Kyselyn avulla seurataan diplomi-insinöörien työtilannetta ja palkkakehitystä.

Vuoden 2017 palkkatutkimuksen tuloksiin pääset tutustumaan tästä

Vuoden 2018 ja 2019 palkkatutkimusten tulokset ovat nähtävillä RILin Extranetissä.

 

TEEKKARIPALKKASUOSITUS

RIL tarjoaa opiskelijajäsenilleen tietoa ajantasaisista harjoittelu ja diplomityöpalkkaksuosituksista.


TEEKKARIN HARJOITTELU- JA DIPLOMITYÖPALKKASUOSITUS 2020

RILin harjoittelijapalkkasuositus vuodelle 2020 on oheisen taulukon mukainen. Suositus noudattaa Tekniikan Akateemisten Liitto TEKin suositusta.
 

VUOSI 2020                                                                                                                         

Opintopisteet                              Peruspalkka (euroa/kk)          

41–80                                              2150                                                

81–120                                            2260                                                

121–160                                          2330                                                

161–200                                          2430                                                

201–                                                2570                                                

Aiempi ammatillinen kokemus, työskentely lukukausien aikana, työskentelyvalmiutta parantavat lisäopinnot ja työtehtävän vaativuus kannattaa ottaa huomioon palkkapyyntöä esittäessä. Pääkaupunkiseudulla palkkataso on noin kuusi prosenttia muuta maata korkeampi. Tuntipalkka saadaan jakamalla yo. suosituspalkka 158:lla.

Diplomityöpalkkasuositus vuodelle 2020 on 2 690 euroa/kk. Mikäli henkilö hoitaa diplomityön ohella muita työtehtäviä, ne on hyvä ottaa huomioon palkkaa nostavana tekijänä.