Jäsenmaksun vapautushakemus
*Jäsenyytesi KOKO-kassassa päättyy automaattisesti sen kalenterikuukauden lopussa, jolloin täytät 68 vuotta. Työttömyyskassa ei tiedä, ketkä sen jäsenistä jatkavat työskentelyä 65 ikävuoden jälkeen, joten jäsenen on mietittävä itse haluaako hän pitää ansiopäivärahaan tai vuorottelukorvaukseen edellytettävän kassajäsenyyden voimassa.
* Eroilmoitus KOKO-kassasta on tehtävä kirjallisesti joko RILille tai suoraan KOKO-kassalle.