Rakennuttajat (RAP ja RAPS)

Rakennuttajapätevyyslautakunnan sihteerijärjestönä toimii RAKLI. Lisätietoa pätevyyden hakemisesta ja pätevyystenteistä löytyy heidän sivustoltaan https://www.rakli.fi/osaamisen-kehittaminen/.