Vuoden silta

Vuoden silta 2019

RILin sillat ja erikoisrakenteet -tekniikkaryhmä hakee ehdotuksia Vuoden silta 2019 -kilpailuun. Tunnustuspalkinnon jakamisella halutaan nostaa siltasuunnittelun ja -rakentamisen tasoa ja arvostusta maassamme. 

Vuoden silta 2019 -kilpailuun voi ehdottaa siltoja, joissa sillan rakennuttamisessa, suunnittelussa, rakentamisessa, materiaalivalinnoissa tai projektin hallinnassa on käytetty innovatiivisia ja hyödyllisiä menetelmiä. Näin on saatu toteutettua teknisesti ja esteettisesti onnistunut ympäristöönsä erinomaisesti sopiva silta. 

Hankkeiden on pitänyt valmistua jaksolla 2014…2018. 

Tunnustuspalkinto annetaan kohteelle, joka edustaa korkealuokkaista ja laadukasta suomalaista siltasuunnittelu- ja sillanrakennusosaamista sekä on merkittävästi edistänyt siltakulttuuria maassamme. Tunnustuksen kohdetta valittaessa kiinnitetään erityisesti huomiota mm. sen esteettisiin, ekologisiin, teknisiin ja taloudellisiin ansioihin.

Valitulle ratkaisulle on tärkeä löytyä kohdekohtaiset perusteet. Sillan tulee olla sopiva ja tarkoituksenmukainen ympäristöönsä johon se on rakennettu.

Ehdotukset palkittaviksi kohteiksi tulee toimittaa viimeistään 31.3.2019. Voit jättää ehdotuksesi tästä linkistä.

Vuoden silta 2019 -voittaja julkaistaan RILin Kesäglögeillä.
 

Kilpailun säännöt


Vuoden silta 2018: Heikinkadun alikulkusilta. Kuva: Matti Hirvonen/Kreate Oy

 

Vuoden sillat:

 • 2018 Heikinkadun alikulkusilta, Oulu (kuvassa)

 • 2017 Isoisänsilta, Helsinki

 • 2016 Finnevikinsilta, Espoo

 • 2015 Ylisoutajan silta, Joensuu

 • 2014 Kirjastosilta, Turku

 • 2013 Crusellin silta

 • 2012 Haikulan silta

 • 2011 Laukon silta, Tampere

 • 2010 Viikinmäen kevyen liikenteen silta

 • 2009 Mikkelin satamasilta

 • 2008 Keravan kaupunkisillat

 • 2007 Kunniamaininta Aleksanterinkadun silta, Porvoo ja Lukkarin silta, Pori

 • 2006 Espoonportti

 • 2005 Korkeasaaren silta

 • 2004 Korian ratasillan korjaustyö

 • 2003 Hollolan rataoikaisun sillat, Helsinki

 • 2002 Matinkaari, Helsinki

 • 2001 Tuomaansilta, Turku