Vuoden silta

RILin Sillat ja erikoisrakenteet -tekniikkaryhmä hakee vuosittain ehdotuksia Vuoden silta -kilpailuun. Tunnustuspalkinnon jakamisella halutaan nostaa siltasuunnittelun ja -rakentamisen tasoa ja arvostusta maassamme. 

Vuoden silta 2020 -kilpailun teema on vesistösillat. Vuoden silta 2020 -tunnustuspalkinto annetaan kohteelle, joka edustaa korkealuokkaista ja laadukasta suomalaista siltasuunnittelu- ja sillanrakennusosaamista sekä on merkittävästi edistänyt siltaosaaminen arvostusta maassamme. Kilpailussa huomioidaan uudiskohteiden lisäksi myös ensiluokkaiset korjatut siltakohteet. 

Kilpailuun on voinut ehdottaa pieniä tai suuria siltoja tai siltakokonaisuuksia, jotka ylittävät vesistöesteen. Erityistä huomioita on kiinnitetty sillan tai siltakokonaisuuden istumiseen ympäristöönsä ja siihen, miten hyvin sillan toiminnallisuus on huomioitu. Eduksi on katsottu suunnittelun ja rakentamisen tekniset haasteet ja niiden innovatiivinen ratkaiseminen. 

Hankkeiden on pitänyt valmistua jaksolla 2015…2019. Valitulle ratkaisulle on ollut tärkeä löytää kohdekohtaiset perusteet. Sillan on täytynyt olla sopiva ja tarkoituksenmukainen ympäristöönsä, johon se on rakennettu.

Vuoden silta 2020 -tunnustus myönnettiin Sulkavassa sijaitsevalle Vekaransalmen sillalle. Lue lisää täältä.

Kilpailun säännöt

 Vuoden silta 2020: Vekaransalmen silta. Kuva: Väylävirasto.

 

Vuoden sillat:

 • 2020 Vekaransalmen silta (kuvassa)

 • 2019 Matinkartanonsilta, Espoo

 • 2018 Heikinkadun alikulkusilta, Oulu

 • 2017 Isoisänsilta, Helsinki

 • 2016 Finnevikinsilta, Espoo

 • 2015 Ylisoutajan silta, Joensuu

 • 2014 Kirjastosilta, Turku

 • 2013 Crusellin silta

 • 2012 Haikulan silta

 • 2011 Laukon silta, Tampere

 • 2010 Viikinmäen kevyen liikenteen silta

 • 2009 Mikkelin satamasilta

 • 2008 Keravan kaupunkisillat

 • 2007 Kunniamaininta Aleksanterinkadun silta, Porvoo ja Lukkarin silta, Pori

 • 2006 Espoonportti

 • 2005 Korkeasaaren silta

 • 2004 Korian ratasillan korjaustyö

 • 2003 Hollolan rataoikaisun sillat, Helsinki

 • 2002 Matinkaari, Helsinki

 • 2001 Tuomaansilta, Turku