Vuoden silta

Vuoden silta -tunnustuspalkinnolla RILin Sillat ja erikoisrakenteet -tekniikkaryhmä haluaa nostaa koko sillansuunnittelun tasoa maassamme. Erityisesti halutaan kiinnittää huomiota sillan hyvään ulkonäköön ja ympäristöön.

 

Vuoden silta 2018 -kilpailu on avattu!

Vuoden silta 2018 -kilpailuun voi ehdottaa siltojen uudis- ja korjausrakentamiskohteita, joissa on onnistuneesti toteutettu sillan uusiminen, vahvistaminen tai monitorointi vaihtoehtoisina toimenpiteinä tai näiden yhdistelminä. Mainitut menetelmät ovat usein vaihtoehtoisia erityisesti kantavuudeltaan puutteellisen sillan tilaa parannettaessa. Hankkeiden on pitänyt valmistua jaksolla 2013…2017.

Tunnustuspalkinto annetaan kohteelle, joka edustaa korkealuokkaista ja laadukasta suomalaista siltasuunnittelu- ja sillanrakennusosaamista sekä on merkittävästi edistänyt siltakulttuuria maassamme. Tunnustuksen kohdetta valittaessa kiinnitetään erityisesti huomiota mm. sen esteettisiin, ekologisiin, teknisiin ja taloudellisiin ansioihin sekä suunnittelun ja rakentamisen innovatiivisuuteen.

Valitulle ratkaisulle on tärkeä löytyä kohdekohtaiset perusteet. Kohteessa tulee olla huomioitu ratkaisun kokonaistaloudellisuus vallitsevissa taloudellisissa raameissa, mutta myös vanhan rakenteen arvo huomioiden muun muassa siltapaikan maisemalliset ja historialliset näkökulmat.

Ehdotukset palkittaviksi kohteiksi tulee toimittaa viimeistään 15.1.2018 tästä linkistä.

Ehdotus tulee laatia PowerPoint-esitykseksi kuvasuhteella 16:9, jossa esitetään siltakohteesta seuraavat asiat:

 • kohteen omistaja/rakennuttaja, urakoisija(t), suunnittelijat
 • teeman mukaiset perustelut ehdotukselle
 • valokuvia valmiista kohteesta (kuvista tulee näkyä siltapaikan viimeistely)

Liitteeksi on lisättävä pdf-muodossa sillan yleispiirustus sekä muita hanketta kuvaavia asiakirjoja ehdottajan valinnan mukaan.

Vuoden silta 2018 -tunnustuspalkinto julkistetaan myöhemmin ilmoitettavassa tilaisuudessa keväällä 2018.

Kilpailun säännöt

Kilpailun tuomaristo koostuu RILin sillat ja erikoisrakenteet -tekniikkaryhmän johtoryhmän jäsenistä sekä RILin hallituksen ja SAFAn edustajasta.


Vuoden sillat:

 • 2017 Isoisänsilta, Helsinki (kuvassa, kuvaaja Tuomas Kaira)

 • 2016 Finnevikinsilta, Espoo

 • 2015 Ylisoutajan silta, Joensuu

 • 2014 Kirjastosilta, Turku

 • 2013 Crusellin silta

 • 2012 Haikulan silta

 • 2011 Laukon silta, Tampere

 • 2010 Viikinmäen kevyen liikenteen silta

 • 2009 Mikkelin satamasilta

 • 2008 Keravan kaupunkisillat

 • 2007 Kunniamaininta Aleksanterinkadun silta, Porvoo ja Lukkarin silta, Pori

 • 2006 Espoonportti

 • 2005 Korkeasaaren silta

 • 2004 Korian ratasillan korjaustyö

 • 2003 Hollolan rataoikaisun sillat, Helsinki

 • 2002 Matinkaari, Helsinki

 • 2001 Tuomaansilta, Turku