Vuoden silta

RILin Sillat ja erikoisrakenteet -tekniikkaryhmä hakee vuosittain ehdotuksia Vuoden silta -kilpailuun. Tunnustuspalkinnon jakamisella halutaan nostaa siltasuunnittelun ja -rakentamisen tasoa ja arvostusta maassamme.

Tunnustuspalkinto annetaan kohteelle, joka edustaa korkealuokkaista ja laadukasta suomalaista siltasuunnittelu- ja sillanrakennusosaamista. Lisäksi palkittava kohde on tuonut positiivista näkyvyyttä suomalaiselle sillanrakentamisosaamiselle. Kilpailussa huomioidaan uudiskohteiden lisäksi myös ensiluokkaiset sillankorjauskohteet.

Raiteilla kulkeva liikenne on tehokasta ja ympäristöystävällistä ja Suomessa on seuraavan vuosikymmenen aikana käynnistymässä useita merkittäviä raideliikenneinvestointeja. RILin Sillat ja erikoisrakenteet -tekniikkaryhmä haluaa nostaa esille tätä trendiä asettamalla Vuoden silta 2022 -kilpailun teemaksi Raideliikenneympäristön sillat. Kilpailuun voi ehdottaa pieniä ja suuria siltoja sekä siltakokonaisuuksia, jotka on rakennettu, korjattu tai muutettu raideliikenteen tarpeista johtuen. Ehdotettu kohde voi olla rautatie-, raitiotie- tai muuhun raidejärjestelmään liittyvä silta. Raidehanke ei itsessään ole ensisijaisesti haettu peruste, vaan kilpailuun haetaan ehdokkaita, joissa raidejärjestelmä on asettanut lähtökohdat teknisille ratkaisuille.

Hankkeiden on pitänyt valmistua vuosina 2017-2021. Palkittavalle sillalle on tärkeä löytää tämän vuoden teeman mukaiset kohdekohtaiset perusteet. Sillan on oltava sopiva ja tarkoituksenmukainen ympäristöön, johon se on rakennettu. Eduksi katsotaan myös suunnittelun ja rakentamisen tekniset haasteet sekä niiden innovatiivinen ratkaiseminen.

Ehdotukset palkittaviksi kohteiksi tulee toimittaa viimeistään 7.4.2022.
Vuoden silta 2022 -voittaja on tarkoitus julkaista RIL Kesäglögeillä 2.6.2022. 
 

Vuonna 2021 Vuoden silta -tunnustuksen sai Vantaalla sijaitseva kevyen liikenteen silta Sudentassu. Lue lisää aiheesta täältä!
 Vuoden silta 2021: Sudentassu. Kuva: WSP Finland Oy.

 

Vuoden sillat:

 • 2021 Sudentassu, Vantaa (kuvassa)

 • 2020 Vekaransalmen silta, Sulkava

 • 2019 Matinkartanonsilta, Espoo

 • 2018 Heikinkadun alikulkusilta, Oulu

 • 2017 Isoisänsilta, Helsinki

 • 2016 Finnevikinsilta, Espoo

 • 2015 Ylisoutajan silta, Joensuu

 • 2014 Kirjastosilta, Turku

 • 2013 Crusellin silta

 • 2012 Haikulan silta

 • 2011 Laukon silta, Tampere

 • 2010 Viikinmäen kevyen liikenteen silta

 • 2009 Mikkelin satamasilta

 • 2008 Keravan kaupunkisillat

 • 2007 Kunniamaininta Aleksanterinkadun silta, Porvoo ja Lukkarin silta, Pori

 • 2006 Espoonportti

 • 2005 Korkeasaaren silta

 • 2004 Korian ratasillan korjaustyö

 • 2003 Hollolan rataoikaisun sillat, Helsinki

 • 2002 Matinkaari, Helsinki

 • 2001 Tuomaansilta, Turku

 

Vuoden silta -kilpailun säännöt