Vuoden silta

RILin Sillat ja erikoisrakenteet -tekniikkaryhmä hakee ehdotuksia Vuoden silta 2020 -kilpailuun. Tunnustuspalkinnon jakamisella halutaan nostaa siltasuunnittelun ja -rakentamisen tasoa ja arvostusta maassamme. 

Vuoden silta 2020 -kilpailun teemana on vesistösillat. Vuoden silta 2020 -tunnustuspalkinto annetaan kohteelle, joka edustaa korkealuokkaista ja laadukasta suomalaista siltasuunnittelu- ja sillanrakennusosaamista sekä on merkittävästi edistänyt siltaosaaminen arvostusta maassamme. Kilpailussa huomioidaan uudiskohteiden lisäksi myös ensiluokkaiset korjatut siltakohteet. 

Kilpailuun voi ehdottaa pieniä tai suuria siltoja tai siltakokonaisuuksia, jotka ylittävät vesistöesteen. Erityistä huomioita kiinnitetään sillan tai siltakokonaisuuden istumiseen ympäristöönsä ja siihen miten hyvin sillan toiminnallisuus on huomioitu. Suunnittelun ja rakentamisen tekniset haasteet ja niiden innovatiivinen ratkaiseminen nähdään eduksi. Valitulle ratkaisulle on tärkeä löytyä kohdekohtaiset perusteet.

Hankkeiden on pitänyt valmistua jaksolla 2015…2019. 
Ehdotukset palkittaviksi kohteiksi tulee toimittaa viimeistään 30.4.2020. Vuoden silta 2020 -voittaja julkistetaan myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana vuoden 2020 aikana.

Valitulle ratkaisulle on tärkeä löytyä kohdekohtaiset perusteet. Sillan tulee olla sopiva ja tarkoituksenmukainen ympäristöönsä johon se on rakennettu.

EHDOTA VUODEN 2020 SILTAA TÄSTÄ

Vuoden silta 2019 -tunnustus myönnettiin Espoossa sijaitsevalle Matinkartanonsillalle. Lue lisää täältä.

Kilpailun säännöt

 Vuoden silta 2019: Matinkartanonsilta. Kuva: A-Insinöörit.

 

Vuoden sillat:

 • 2019 Matinkartanonsilta, Espoo (kuvassa)

 • 2018 Heikinkadun alikulkusilta, Oulu

 • 2017 Isoisänsilta, Helsinki

 • 2016 Finnevikinsilta, Espoo

 • 2015 Ylisoutajan silta, Joensuu

 • 2014 Kirjastosilta, Turku

 • 2013 Crusellin silta

 • 2012 Haikulan silta

 • 2011 Laukon silta, Tampere

 • 2010 Viikinmäen kevyen liikenteen silta

 • 2009 Mikkelin satamasilta

 • 2008 Keravan kaupunkisillat

 • 2007 Kunniamaininta Aleksanterinkadun silta, Porvoo ja Lukkarin silta, Pori

 • 2006 Espoonportti

 • 2005 Korkeasaaren silta

 • 2004 Korian ratasillan korjaustyö

 • 2003 Hollolan rataoikaisun sillat, Helsinki

 • 2002 Matinkaari, Helsinki

 • 2001 Tuomaansilta, Turku