Vuoden silta

RILin Sillat ja erikoisrakenteet -tekniikkaryhmä hakee ehdotuksia Vuoden silta 2021 -kilpailuun. Tunnustuspalkinnon jakamisella halutaan nostaa siltasuunnittelun ja -rakentamisen tasoa ja arvostusta maassamme.

Vuoden silta 2021 -tunnustuspalkinto annetaan kohteelle, joka edustaa korkealuokkaista ja laadukasta suomalaista siltasuunnittelu- ja sillanrakennusosaamista. Lisäksi palkittava kohde on tuonut positiivista näkyvyyttä suomalaiselle sillanrakentamisosaamiselle. Kilpailussa huomioidaan uudiskohteiden lisäksi myös ensiluokkaiset sillankorjauskohteet.

Vuoden silta 2021 -kilpailun teema on sillan ympäristön huomioiminen suunnittelussa ja rakentamisessa. Kilpailuun voi ehdottaa pieniä tai suuria siltoja tai siltakokonaisuuksia, joiden suunnittelussa ja rakentamisessa on otettu erityisen hyvin huomioon ympäristön asettamat haasteet. Silta on voitu toteuttaa esimerkiksi vilkkaaseen kaupunkiympäristöön tai ahtaaseen paikkaan, siltapaikalla on pitänyt kiinnittää erityistä huomiota luontoarvoihin tai siltaratkaisu on pitänyt tehdä luonnonsuojelun tai museoviranomaisten asettamien vaatimusten ehdoilla.

Hankkeiden on pitänyt valmistua vuosina 2016-2020. Palkittavalle sillalle on tärkeä löytää tämän vuoden teeman mukaiset kohdekohtaiset perusteet. Sillan on oltava sopiva ja tarkoituksenmukainen ympäristöön, johon se on rakennettu. Eduksi katsotaan myös suunnittelun ja rakentamisen tekniset haasteet ja niiden innovatiivinen ratkaiseminen. 

Ehdotusten jättöaika Vuoden silta 2021 -kilpailuun on päättynyt maaliskuussa 2021. RILin Sillat ja erikoisrakenteet -tekniikkaryhmä on tehnyt päätöksen voittajasta loppukeväästä 2021. Vuoden silta 2021 -voittaja julkistetaan RIL-Summit -tilaisuudessa 23.11.2021. 

Kiitos kaikille ehdotusten jättäjille!
 

Vuoden silta 2020 -tunnustus myönnettiin Sulkavassa sijaitsevalle Vekaransalmen sillalle. Lue lisää täältä.

Kilpailun säännöt

 Vuoden silta 2020: Vekaransalmen silta. Kuva: Väylävirasto.

 

Vuoden sillat:

 • 2020 Vekaransalmen silta (kuvassa)

 • 2019 Matinkartanonsilta, Espoo

 • 2018 Heikinkadun alikulkusilta, Oulu

 • 2017 Isoisänsilta, Helsinki

 • 2016 Finnevikinsilta, Espoo

 • 2015 Ylisoutajan silta, Joensuu

 • 2014 Kirjastosilta, Turku

 • 2013 Crusellin silta

 • 2012 Haikulan silta

 • 2011 Laukon silta, Tampere

 • 2010 Viikinmäen kevyen liikenteen silta

 • 2009 Mikkelin satamasilta

 • 2008 Keravan kaupunkisillat

 • 2007 Kunniamaininta Aleksanterinkadun silta, Porvoo ja Lukkarin silta, Pori

 • 2006 Espoonportti

 • 2005 Korkeasaaren silta

 • 2004 Korian ratasillan korjaustyö

 • 2003 Hollolan rataoikaisun sillat, Helsinki

 • 2002 Matinkaari, Helsinki

 • 2001 Tuomaansilta, Turku