HISTORIARYHMÄN TAUSTATIEDOT

Perustaminen

RIL-Seniorien johtoryhmä päätti kokouksessaan 20.2.2009 perustaa Historiaryhmän jatkamaan vuonna 1980 perustetun ja mainittuun kokoukseen toimintansa lopettaneen Historiatoimikunnan työtä. Historiatoimikunnan työn merkittävimpiä aikaansaannoksia oli henkilöhistoriikkien keräämisen aloittaminen ja rakennusalan kirjallisuusluettelon kokoaminen sekä Esa Rantamon kirjoittaman ja vuonna 2009 julkaisten teoksen Tiedolla ja taidolla. Keskiajan mestareista rakennusalan diplomi-insinööreiksi aikaansaaminen.

Aarne Jutila sai tehtäväkseen kutsua ryhmän perustavaan kokoukseen, joka pidettiin RILissä 24.3.2009. Kokoukseen osallistui neljä Historiatoimikunnan entistä jäsentä (Touko Allonen, Jouko Rantanen, Aulis Ukkonen (puh.joht,), Risto Ylä-Rautio) ja viisi muuta RILliläistä (Aarne Jutila, Heikki Koivisto, Ilkka Larjomaa, Osmo Mettänen, Esko Mäkelä), joista viidestä uusi Historiaryhmä muodostui. Historiatoimikunnan jäseniä ovat olleet myös Risto Bono, Petri Janhunen ja Aaro Kohonen. 

Historiaryhmään kuuluu Aarne Jutila (puh.joht), Sulevi Lyly, Auni Palo, Matti-Pekka Rasilainen, Antero Saarilahti (siht), Marja-Kaarina Söderqvist ja Pertti Vakkilainen. Historiaryhmän jäseniä ovat olleet myös Börje Hagman, Heikki Koivisto, Ilkka Larjomaa, Matti Mäkelä, Osmo Mettänen, Risto Pesonen, Rita Piirainen, Toimi Tarkiainen ja Risto Ylä-Rautio

Pääasiallinen toimintamuoto: hankkeet

Historiaryhmän toiminta perustui alun alkaen yhteisesti sovittujen ja tavoitteiltaan määriteltyjen hankkeiden, projektien, läpiviemiseen. Osa hankkeista oli perua Historiatoimikunnalta (henkilöhistoriikit, kirjallisuusluettelo). Historiaryhmän 12-vuotisen toimintakauden aikana juoksevasti numeroituja hankkeita on ollut 15. Näistä 8 jatkuu edelleen.