Alan ajankohtaiset materiaalit


RIL kehittää rakennusalan toimintaympäristöä ja jäsenkuntansa toimintaedellytyksiä ottamalla kantaa ajankohtaisiin rakennusalaa koskeviin asioihin sekä jakamalla eteenpäin alaa koskevaa ajankohtaista tietoa. Keräämme tälle sivulle alan ajankohtaisia materiaaleja.

RIL jakaa alaa koskevaa tietoa myös järjestämällä tapahtumia, joissa käsitellään rakennetun ympäristön sektoria koskevia aiheita. Tutustu näiden tapahtumien materiaaleihin täällä.


2020

 

Robotisaatio rakentamisessa ja rakennuksissa 

Milloin on alan tekoälyloikan aika?

2019

EUROPEAN CONSTRUCTION TECHNOLOGY PLATFORM: european partnerships under horizon europe built4people

Rakentamisen resurssit ja talous

EU:N KILPAILUKYKYNEUVOSTON PÄÄTELMÄT RAKENNUSALAN KIERTOTALOUDESTA

INNOVAATIOIDEN HYÖTYKÄYTTÖ – MITÄ PATENTEISTA PITÄISI TIETÄÄ

 

Sustainability and energy efficiency

Insights from potentials in Digital Built Environment

SRI - SMART READINESS INDICATOR

RILin hallitusohjelmatavoitteet